Handreiking Control Framework

Handreiking Control Framework

Tijdens het Congres 2014 heeft André Rouvoet de basis gelegd voor een discussie over horizontaal toezicht in de zorgsector, of zoals in de persberichten stond:  'We moeten naar systeemverantwoording'.
Binnen de vereniging heeft daarom een aantal leden de projectgroep Horizontaal Toezicht gevormd en de Handreiking Control Framework opgesteld.

Dit universeel control framework dient als basis voor afspraken over systeemtoezicht. Daarmee kan worden aangetoond dat registraties betrouwbaar zijn en declaraties correct tot stand komen. Dit geldt niet alleen voor curatieve zorg, maar ook voor de ZvW, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Forensische Zorg. Met deze handreiking helpt Fizi de zorgsector met de ontwikkeling naar het horizontaal toezicht. Daarnaast is de doelstelling dat deze handreiking van waarde is bij het dagelijkse werk van zorgfinancials.

Gedachtengoed delen

De projectgroep zet zich in om de handreiking levend te houden en te blijven aanvullen met ervaringen en best practices van leden. Het doel is dat de Handreiking  steeds meer wordt gezien als een basis voor afspraken over systeemtoezicht, waar de diverse brancheorganisaties, verzekeraars en gemeenten achter staan en mee willen werken. Met de Handreiking wordt transparantie beoogd waarmee de basis ligt voor gerechtvaardigd vertrouwen.

Ontmoet je collega's, medewerkers van zorgkantoren, verzekeraars en gemeenten die de Handreiking Control Framework nog niet kennen? Deel deze vooral! Alle hulp om dit gedachtengoed te verspreiden is welkom. Alvast bedankt!

Ervaringen delen

De projectgroep hoort graag ervaringen, best practices of andere ontwikkelingen van leden met deze Handreiking! Of wellicht zijn er vragen over hoe de Handreiking Horizontaal Toezicht in de eigen praktijk te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het team van Fizi.