Financiële Zorgthermometer

Financiële Zorgthermometer

RESULTATEN Q2 2017: DREIGEND TEKORT AAN ZORGFINANCIALS VERWACHT

Nu de economie in vrijwel alle sectoren aantrekt, stijgt de vraag naar personeel. In drie jaar tijd is het werkloosheidspercentage met drie procent gedaald naar 5,1% (CBS). Voor de zorgsector geldt niet alleen een krappe arbeidsmarkt voor medisch personeel. De zorginstellingen verwachten de komende jaren ook een tekort aan financieel personeel. Zorginstellingen concurreren in deze schaarse markt met commerciële bedrijven die een hoger salaris kunnen bieden. Voor een zorgfinancial is niet het salaris, maar het leveren van een bijdrage aan de zorg de belangrijkste drijfveer. Een risico is echter wel dat de Wet Normering Topinkomens de salariskloof verder vergroot waardoor kwalitatief sterke financials niet meer kiezen voor de zorgsector. Dit blijkt uit de Financiële Zorgthermometer, een onderzoek van Finance Ideas in opdracht van de vereniging voor zorgfinancials, HEAD.

Verwachting ten aanzien van de arbeidsmarkt voor financials in de zorg Verwachting ten aanzien van de arbeidsmarkt voor financials in de zorg

Het zijn dan ook niet de salarissen waar financials in de zorg voor kiezen.

54% van de respondenten geeft aan dat de markt voor financieel personeel in de zorg de komende drie jaar krapper wordt. Salarissen van financials liggen in de zorg op een lager niveau dan in het bedrijfsleven. 78% van de huidige zorgfinancials denkt dat commerciële bedrijven een hoger salaris bieden dan zorginstellingen. Het zijn dan ook niet de salarissen waar financials in de zorg voor kiezen. De belangrijkste drijfveren zijn: een intrinsieke motivatie (59%) om in de zorg te werken en de inhoud van het werk (63%). Slechts enkele respondenten geven aan dat salaris één van zijn of haar belangrijkste drijfveren is om in de zorg werkzaam te zijn. Toch denkt driekwart van de zorgfinancials dat de hoogte van het geboden salaris van invloed is op de kwaliteit van financiële werknemers. Wanneer de salariskloof tussen het bedrijfsleven en de zorg te groot wordt, kan dit van invloed zijn op de toekomstige kwaliteit van het financieel personeel.

Het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden binnen de gestelde kaders biedt daarom een uitdaging voor zorginstellingen

Zorginstellingen zijn niet flexibel in het bepalen van de salarissen van haar werknemers. De jaarlijkse stijging van de salarisschalen is geregeld in de CAO’s van haar personeel. Daarnaast kan de inperking van managementsalarissen door de Wet Normering Topinkomens (WNT) bij grote zorginstellingen doorwerken in de salarissen van het management onder het bestuur. Het aanbieden van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden binnen de gestelde kaders biedt daarom een uitdaging voor zorginstellingen. Zeker nu de rol van de afdeling financiën groter wordt en daarmee kwalitatief hoogwaarige financials steeds belangrijker worden voor zorginstellingen.

Lees de uitgebreide resultaten in de toelichting.

Reactie vereniging HEAD (Ellen Kalkhoven, voorzitter)

"Het is fantastisch om te zien dat de drijfveren voor de zorgfinancial aansluiten bij die van andere medewerkers in de zorg. De complexiteit wordt de komende jaren niet minder. Het vergt aandacht om ervoor te zorgen dat young financials blijven kiezen voor de zorgsector."

Reactie Finance Ideas (Pim Diepstraten, directeur zorg)

"Met de toegenomen financiële verantwoordelijkheid en complexiteit, zijn zorginstellingen voor de financiële continuïteit grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de zorgfinancial. Het is een risico wanneer arbeidsvoorwaarden met de commerciële markt teveel gaan verschillen.”