Word sponsor

Om als actieve beroepsvereniging onze doelstellingen te kunnen behalen, werkt HEAD samen met haar sponsors.

HEAD-sponsors zijn professionele organisaties met stuk voor stuk verschillende raakvlakken met het werkveld van HEAD-leden. Binnen het huidige sponsorbeleid is er een onderverdeling tussen hoofd-, sub- en aspirant sponsors. Vanuit hun sponsorcontracten hebben hoofd- en subsponsors de ruimte om activiteiten te organiseren. Maar daarnaast wordt er regelmatig een samenwerking met sponsors gezocht vanuit sectorbesturen, expertgroepen of commissies in de organisatie van bijvoorbeeld bijeenkomsten. Ook in het uitvoeren van wetenschappelijke studies werken we bij voorkeur samen met een sponsor.
Werknemers van onze sponsors hebben de mogelijkheid om lid te worden van onze vereniging en deel te nemen aan activiteiten, lid te worden van commissies et cetera.

De betrokkenheid van en het partnerschap met onze sponsors helpen ons om onze leden de inhoud en het netwerk te kunnen bieden die zij van ons mogen verlangen. Omgekeerd bieden wij onze sponsors de mogelijkheid om contact te houden met HEAD-leden en bij hen te vernemen welke onderwerpen bij hen spelen. 

Interesse om HEAD-sponsor te worden?

Vanuit de vereniging is Mirjam Flantua het eerste aanspreekpunt voor uw vragen rondom sponsoring. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 123 828 97 of via e-mail hsflantua@headonline.nl.