Young Financials

Young Financials

Eén van de actuele doelstellingen van HEAD is om een betere verbinding te krijgen met Young Financials. Als Young Financial heb je nog veel te leren. Maar je hebt ook veel te bieden. Dit kan samengebracht worden binnen HEAD. Zo helpt HEAD jou om je te ontwikkelen, je netwerk te verstevigen en kennis te vergroten. En jij helpt HEAD om haar doelstellingen ook voor de financials in jouw leeftijdscategorie te verwezenlijken.

Binnen HEAD heeft zich een actieve, groeiende groep gevormd van financials van 35 jaar en jonger, de Young Financials. Medio Juli 2016 bestond deze groep uit 75 personen. In 2015 is vanuit één van de doorbraakprojecten en een gedegen onderzoek een start gemaakt voor de groep. Op basis van hun behoeften en wensen zijn onder andere de inmiddels welbekende intervisiesessies van start gegaan. tegenwoordig hebben de Young Financials een vaste plek binnen de vereniging en geven ze waardevolle input voor ons om op verder te bouwen. Samen blijven we in ontwikkeling!

Young Financial

Als Young Financial ben je student (hbo en hoger), recentelijk afgestudeerd of als financial vanuit een andere sector pas gestart in de zorg. Je bent in dienst van een een zorginstelling of organisatie die je bij een zorginstelling plaatst en op het moment van inschrijving als lid van HEAD 35 jaar of jonger.

Wat levert het lidmaatschap van vereniging HEAD je als Young Financial op?

1. Kans om je netwerk te vergroten

2. Kennis vergaren

3. Deelnemen aan intervisie bijeenkomsten speciaal voor Young Financials. Deze worden meerdere keren per jaar georganiseerd.

4. Deelname aan alle reguliere activiteiten van de vereniging

Wij bieden Young Financials (< 35 jaar) een korting van 50% op de reguliere lidmaatschapsprijs

Je kunt nu lid worden voor € 162,50 per jaar. Dit betekent een korting van 50% op de normale prijs van  € 325,-.

Dit lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Je kunt op elk willekeurig moment instappen als lid en betaalt de contributie naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar. Afhankelijk van je leeftijd kun je één of maximaal twee jaar gebruik maken van dit Young Financial-lidmaatschap.

Ben je nog niet eerder lid geweest van HEAD en spreekt dit lidmaatschap je aan? Schrijf je dan nu in!