Nieuws vanuit het sectorbestuur

Oproep participatie in kennisgroepen

Het (financieel) beleid in onze sector komt veelal landelijk tot stand. Het is dan ook belangrijk dat dit beleid wordt getoetst aan de dagelijkse praktijk op impact, risico’s en draagvlak. Soms kan de lokale situatie zelfs aanleiding zijn voor het initiëren van landelijk beleid. Via de NVZ/HEAD Kennisgroepen kunt u hieraan een bijdrage leveren. Om dit te borgen zijn de NVZ en FIZI (voorheen HEAD) op zoek naar zorgfinancials om de Kennisgroepen verder te versterken. Wij proberen de bezetting van de Kennisgroepen zo representatief mogelijk te laten zijn. Nu zijn er een aantal vacatures bij diverse Kennisgroepen. Middels deze oproep vragen wij iedereen die belangstelling heeft om in een van de Kennisgroepen te participeren, deze kenbaar te maken bij ons. Zie meer>>