Algemene informatie sector ZR

Het doel van het sectorbestuur ziekenhuizen & revalicatiecentra

 "Vanuit de sector bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van financials in de zorg en daarmee het functioneren van de leden te ondersteunen"

Externe contacten

Het sectorbestuur onderhoudt diverse structurele en niet-structurele contacten met een aantal instanties:

  • Met de koepelorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), heeft het sectorbestuur tijdens elke reguliere vergadering van het sectorbestuur overleg.
  • Met de Nza heeft het sectorbestuur op onregelmatige wijze één tot twee keer per jaar overleg.
  • Met het bureau van ZN heeft het sectorbestuur op onregelmatige wijze één tot twee keer per jaar overleg.
  • Met overige instanties, zoals DBC Onderhoud en VWS vindt op ad hoc basis contact plaats vanuit het sectorbestuur.

Sectorvergaderingen

Het sectorbestuur vergadert 6 keer per jaar. Hoofdthema’s die tijdens de vergaderingen worden besproken zijn:

  • Actualiteiten en ontwikkelingen in de sector
  • Informatieoverdracht vanuit het algemeen bestuur
  • Input voor beleidszaken van de vereniging.

Om u een indruk te geven van de te behandelen onderwerpen tijdens een vergadering, hebben we de agenda van de vergadering van 5 juni 2012 voor u gepubliceerd.

Jaarplan op hoofdlijnen

Het sectorbestuur blijft de leden zo goed mogelijk ondersteunen bij de vraagstukken aangaande ontwikkelingen in de financiering van ziekenhuizen en revalidatiecentra. Hiervoor worden onder andere verschillende keren per jaar bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de NVZ. De belangen van de sector worden ingebracht ten behoeve van algemene beleidsontwikkelingen van de vereniging HEAD in zijn geheel.

De sector ZR is opgebouwd uit de volgende regio’s:

Regio 1:  Noord - Groningen, Friesland, Drenthe, gedeelte Overijssel
Regio 2:  Midden en Oost - Gelderland, gedeelte Overijssel
Regio 3:  Centraal - Utrecht, 't Gooi, Flevoland
Regio 4:  Noord-Holland
Regio 5:  Zuid-Holland
Regio 6:  Zuid-West - West- en Midden-Brabant, Zeeland
Regio 7:  Zuid-Oost - Zuid-Oost-Brabant, Limburg