Verslagen vergaderingen sectorbestuur VVT

Het Sectorbestuur VVT vergadert zes maal per jaar. Onderstaand vindt u verslagen waarin de meest belangrijke punten zijn weergegeven. Voor meer informatie over de besproken onderwerpen kunt u terecht bij Marcel Melenhorst. Informatie over de Landelijke Sectordagen en activiteiten bij u in de regio kunt u verkrijgen via het verenigingsbureau of via de activiteitenkalender op deze website.