Nieuws vanuit het sectorbestuur

Landelijke sectordag GZ

Op 18 januari 2017 vond de landelijke sectordag gehandicaptenzorg bij ABN AMRO te Amsterdam plaats. Deze dag werd geheel gesponsord door de ABN AMRO.

Het thema van deze dag was:  ‘Investeren in duurzaamheid’. Vanuit verschillende invalshoeken werd dit thema belicht.

Als eerste was er een plenaire sessie gepresenteerd door Richard Kooloos, directeur Public Sector van de ABN AMRO met als titel "Duurzaamheid: Van goed naar beter" . Hierna waren er 2 workshoprondes met 3 workshops:

  1. "Hoe haal je de EED doelstellingen" door Anja van Baalen
  2. "Verdienmodellen bij het verduurzamen van vastgoed" door Jan Martijn Buruma
  3. "Integrale business case verduurzamen in de zorg" door Pim Diepstraten.

Tussen de workshop door was er een presentatie over en rondleiding door ‘het ABN AMRO Paviljoen’. ABN AMRO wil de overgang naar een duurzamere maatschappij versnellen, en draagt hier een steentje aan bij door hun kantoren klaar te stomen voor de toekomst. In dat kader zijn ze begonnen met de bouw van een compleet circulair paviljoen: duurzaam van fundering tot dak en van ontwerp tot exploitatie. ABN AMRO experimenteert met de mogelijkheden.Het Paviljoen kenmerk zich als een 100% circulair gebouw. Circulair bouwen kenmerkt zich door 100% hergebruik van bestaande materialen en energieneutraliteit.

De inspirerende dag werd afgesloten door een borrel en een uitstekend buffet.

Landelijke sectordag GZ 2016

Op 27 januari heeft de landelijke sectordag GZ plaatsgevonden bij PWC  te Amsterdam, en wel met als titel “(De waarde van) de Jaarrekening”. Het sectorbestuur is verheugd te kunnen vermelden dat er sprake was van een opkomst van bijna 70 deelnemers.

Na wat inleidende woorden door de voorzitter Toine van der Pol over het sectorbestuur, de ontwikkelingen binnen de (zorg)sector en dankzeggingen aan PWC en de organisatoren. kregen Joost Gerrits en Stijn Euverman het woord. Hun betoog ging over de afronding van de contracten die zijn afgesloten in het kader van de transities WMO en jeugd. Niet alle gemeenten conformeren zich aan de IZA, wat leidt tot grote diversiteit in de wijze waarop verantwoording plaats moet vinden, dan wel gevraagd zal worden. Niet alleen zorgaanbieders maar ook accountants houden rekening met arbeidsintensieve trajecten.

Na de pauze kwam Dhr. Herman Bellers aan het woord over “de waarde” van de jaarrekening, in het bijzonder risicobeoordeling en betekenis van de jaarrekening. Dhr. Bellers maakte tijdens zijn inleiding kenbaar dat het wellicht een betoog met een wat “open deur” gehalte zou worden. Niets bleek minder waar, niet alleen omdat een inkijkje werd gegeven in de wijze waarop het waarborgfonds beoordeelt en risico’s weegt, maar ook door de luchtige en boeiende wijze waarop dhr. Bellers de leden enthousiasmeerde over dit onderwerp.

De succesvolle dag werd afgesloten met een buffet.

Landelijke sectordag GZ 29 januari 2014 met als thema 'Bedrijfsvoering'

De landelijke sectordag GZ werd georganiseerd in samenwerking met Ortec, hoofdsponsor van vereniging HEAD. De dag begon met een inlooplunch. Hierna volgde het plenaire deel dat geopend werd door de voorzitter van de sector GZ, de Toine van der Pol. Tevens werd de dagvoorzitter geïntroduceerd, de heer Willem-Jan Verhoef van Ortec. Vervolgens gaf de heer Blange een presentatie over verbinding topsport/bedrijfsvoering/hoe haal je het maximale uit teams? Na de pauze startten de workshops. Alle workshops duurden 2,5 uur, zodat er ruim de gelegenheid was met elkaar het onderwerp uit te diepen.

De volgende workshops werden gegeven:

  1. Van kostenpost naar kostenbesparing, verzorgd door de heer W.F. Verhoef van Ortec
  2. Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en wet LIZ, verzorgd door de heer F. Stark en mw. D. Kors van PwC en G.J. Jan Bakkum van Middin. PwC gaf een presentatie Gevolgen 3-D's in de gehandicaptenzorg en Middin gaf een presentatie Vastgoed, Financiering.
  3. Van zorginkoop naar bedrijfsvoering, verzorgd door heren M. Majoor en R. Rötscheid van Finance Ideas

 Na de workshopronde werd er een korte plenaire terugkoppeling gegeven. De dag werd afgesloten met een buffet.