Mutaties in het lidmaatschap

Mutaties in het lidmaatschap

Wijzigingen

Wijzigingen in privé- en/of zakelijke gegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie via het mutatieformulier aan de rechterkant van dit scherm.

Dit mutatieformulier niet gebruiken wanneer je het lidmaatschap van een collega wilt overnemen! Hiervoor kun je het aanmeldingsformulier invullen.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd worden en uiterlijk vóór 1 december. De opzegging is van kracht met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Je kunt voor de opzegging gebruik maken van het opzeggingsformulier aan de rechterkant van dit scherm.