Opzeggingsformulier lidmaatschap vereniging HEAD

Opzeggingsformulier lidmaatschap vereniging HEAD

Met dit opzeggingsformulier kunt u zich afmelden als lid van de vereniging HEAD. Het lidmaatschap moet altijd schriftelijk of per e-mail opgezegd worden en uiterlijk vóór 1 december. De opzegging is van kracht met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.

Opzeggingsformulier lidmaatschap HEAD
  • Persoonlijke gegevens

  • --
  • --
  •  
  •  
  •