Hoe is HEAD georganiseerd?

Hoe is HEAD georganiseerd?

HEAD is opgericht in 1973 en is door de jaren heen uitgegroeid tot een professionele
beroepsvereniging van en voor zorgfinancials. Ons doel is bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van financials in de zorg en daarmee hun functioneren te ondersteunen. Onze strategie voor de komende jaren vind je hier.

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en maakt deel uit van het algemeen bestuur. Dat gebeurt samen met de voorzitter en secretaris uit de vier sectorbesturen en de voorzitter van de communicatiecommissie.

v.l..n.r. Ellen Kalkhoven (voorzitter), Ad Mocking (secretaris) en Wiebe Jan Stuursma (penningmeester) v.l..n.r. Ellen Kalkhoven (voorzitter), Ad Mocking (secretaris) en Wiebe Jan Stuursma (penningmeester)

Samenstelling van het algemeen bestuur

 • E. Kalkhoven, Ellen, voorzitter
 • A.A.A. Mocking, Ad, Stichting Ipse de Bruggen, secretaris
 • W.J. Stuursma, Wiebe-Jan, Aafje, penningmeester
 • L.J. van der Wilk, Leon, Parnassia Groep, voorzitter sector GGZ
 • vacature, secretaris sector GGZ
 • M.P.J. Lijssen, Martin, Siza, voorzitter sector GZ
 • A.E.E. Romme, Ad, Middin, secretaris sector GZ
 • A.T.H. Nijholt. Anno, Stichting QuaRijn, voorzitter sector VVT
 • H.J.M. Spee, Erik-Jan, Sentus, secretaris sector VVT
 • M.F.M. Ehlen, Michael, St. Laurentius Ziekenhuis, voorzitter sector ZR
 • C.A.A.M. Verheijen, Kees, secretaris sector ZR
 • P. Diepstraten, Pim, Finance Ideas B.V., voorzitter communicatiecommissie

De sectoren van HEAD

De vereniging HEAD kent vier sectoren:

Deze sectoren zijn onderverdeeld in verschillende regio's, die de basis van onze vereniging vormen. Vertegenwoordigers van de regio's nemen zitting in het sectorbestuur, om daar informatie vanuit de regio's te delen.

organogram organogram

De vereniging probeert haar doel te bereiken door:

 • het leveren van een netwerk voor de leden.
 • het organiseren van kennisuitwisseling tussen de leden en/of het bevorderen van kennis van de leden op hun functiegebied.
 • het functioneren als deskundige gesprekspartner met invloed op landelijk niveau.
 • het (op landelijk niveau) functioneren als deskundige gesprekspartner van beleidsmakers in de zorg in de meest ruime zin van het woord en het adviseren van gemelde beleidsmakers.
 • het (laten) verrichten van onderzoek op het functiegebied van de leden.
 • het ondersteunen van leden bij hun functieontwikkeling.
 • het organiseren of laten organiseren van opleidingen en trainingen op het specifieke vakgebied van gemelde functionarissen, op het gebied van managementvaardigheden en op alle overige gebieden die betrekking hebben op ontwikkelingen in de zorg.