HEAD strategienota

HEAD strategienota

De strategienota geeft weer wat onze missie, visie en strategische keuzes zijn en licht toe op welke wijze wij onze faciliterende rol ten opzichte van onze leden in de komende jaren willen waarmaken. In die hoedanigheid fungeert de strategienota als leidraad voor de strategische koers van onze vereniging.

Strategienota 2016-2018

Het thema van de vorige strategienota was ‘verbinden’, een thema waar we met de term ‘van, voor en door zorgfinancials’ op willen voortborduren. HEAD wil haar faciliterende rol ten opzichte van haar leden de komende jaren een nieuw elan geven. Het thema ‘verbinden’ heeft inspiratie gegeven, het ‘van, voor en door’ zal versteviging in zich dragen. Het centrale belang voor de komende periode is het verstevigen van HEAD als kennispartner en in het collectief. Deze strategie vertalen we naar elk onderdeel van HEAD, naar elke activiteit of naar elke actie van de vereniging. Vandaar: van, voor en door zorgfinancials. Lees meer hierover in de Strategienota 2016-2018.

Strategienota 2013-2015

In de strategienota wordt verder gewerkt op de ontwikkelingen waarop in de jaren 2010-2012 is ingezet. Het thema 'Verbinden' geeft inspiratie voor deze strategietermijn en de strategische doelstellingen die terug te vinden zijn in de strategienota 2013-2015. Wij hopen dat jij je als lid herkent in de gekozen richting.

Strategienota 2010-2012

Gebaseerd op een grondige strategische analyse, uitgevoerd door het verenigingsbestuur, zijn in 2010 de nodige palen uitgezet. De ondertitel 'consolideren en verder bouwen' van de strategienota 2010-2012 gaf het al aan: HEAD houdt koers en kijkt vooruit in roerige tijden.