Kascommissie

Kascommissie

Kascommissie bestaat uit de volgende leden:

  • J. Hoogendoorn, Jan, SDB Ayton, lid
  • M. de Haan, Marien, Marien de Haan IMA, lid
  • R. Japin, Richard, AAG, lid