Expertgroep ZZP

Expertgroep ZZP

Expertgroep ZZP bestaat uit de volgende leden:

  • A.J.A.M. de Laat, Ankie, Verpleeghuis Het Parkhuis
  • M.J.M. Melenhorst, Marcel, AAG
  • A. Nijholt, Anno, Meriant, LindeStede
  • F.W.M. van Rijn, Frans, Stichting Brentano
  • A.J.A. Verhagen, Ad, Stichting Land van Horne