Expertgroep Belastingen

Expertgroep Belastingen

De Expertgroep Belastingen verzorgt de rubriek 'Fiscaal Nieuws' in HEADline. Ontwikkelingen rondom onderwerpen als loonbelasting, btw en vpb worden hier regelmatig onder de loep genomen. Hieronder staan de meest recente versies van deze rubriek ingedeeld op onderwerp. Om scherp te zijn op actuele ontwikkelingen, staan er voor de artikelen gemarkeerd met een * daaronder een aantal aanvullende opmerkingen. We hopen dat je er je voordeel mee kunt doen.

Expertgroep Belastingen bestaat uit de volgende deelnemers:

 • B.T. de Vries Robles, Bernard, De Vries Robles Management Consultancy, voorzitter
 • J.J.A.M. Bierings, John, Stichting Koraal Groep, HEAD-lid
 • J.R.M. Kronenberg, Deventer Ziekenhuis, HEAD-lid
 • E. Flinterman, Eduard, PwC
 • J. de Vries, Jan, Carante Groep, HEAD-lid
 • M. Klunder, Martijn, Ministerie VWS
 • L. Markus, Lenard, ActiZ
 • C. Schrage, Chris, Rijnstate
 • Th.H. Walma van der Molen, Henriëtte, NVZ Vereniging voor Ziekenhuizen
 • M.A.N. Vroomen-Hübner, Margreet, GGZ Nederland
 • H. Cosijnse, Hans, VGN
 • F. Mul, Frits, VGN
 • A.A.E. van Hecke, Annelie, GGzE Eindhoven

Hebt u vragen die betrekking hebben op fiscaliteiten? Stel ze hier aan de Expertgroep Belastingen.

Onderwerpen Fiscaal nieuws in HEADline

Loonbelasting
HEADline 147 - april 2016: Afschaffing van de VAR en invoering modelovereenkomsten: een update
HEADline 145 - december 2015: Afschaffing van de VAR en invoering van de modelovereenkomsten: wat betekent dit voor u?
HEADline 143 - juni 2015: De draconische strafheffing die RVU heet
HEADline 135 - december 2013: Bereik afdrachtvermindering onderwijs ter discussie
HEADline 133 - juni 2013: De loonheffingen? Daar heb je toch geen omkijken naar?
HEADline 123* - juli 2011: De dienstbetrekking en de VAR, hoe zat het ook al weer? deel 1 en deel 2
HEADline 120* - december 2010: Afdrachtvermindering onderwijs

btw
HEADline 148 - juni 2016: Bijkomende dienstverlening en btw-vrijstellingen: zeker geen sinecure
HEADline 146 - februari 2016: Btw op dure apparaten niet altijd een onvermijdbare kostenpost!
HEADline 144 - oktober 2015: Is kwaliteit toch belangrijker dan een formele BIG-registratie voor toepassing btw-vrijstelling?
HEADline 141 - februari 2015: Btw-aandachtspunten voor zzp’ers en bij detachering
HEADline 140 - december 2014: Verleent uw personeel nou zorg of leent u personeel uit in de zorg?
HEADline 134 - oktober 2013: Ontwikkelingen rondom btw
HEADline 129 - oktober 2012: De Belastingdienst stelt vast: alleen nog maar teruggaaf van btw bij een juiste administratie
HEADline 127 - april 2012: Fiscale regelgeving in de zorg maakt verandering noodzakelijk!
HEADline 125* - december 2011: Omzetbelasting op inkopen: over tarieven en pro rata
HEADline 122* - mei 2011: Btw en nieuwbouw

vpb
HEADline 149 - oktober 2016: De fiscale ongelijkheid van jeugdzorginstellingen
HEADline 139 - oktober 2014: Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting minder ruim dan gedacht!
HEADline 126 - februari 2012: Met (zorg)vastgoed vennootschaps-belastingplicht in?
HEADline 121 - maart 2011: Nieuwe ontwikkelingen zorgvrijstelling vennootschapsbelasting deel 1 en deel 2

overig
HEADline 142 - april 2015: Inrichting MSB’s en de fiscale aandachtspunten
HEADline 141 - februari 2015: Zorg voor de werkkostenregeling
HEADline 138 - juni 2014: Samenwerkingsverbanden; synergie of kostenpost?
HEADline 137 - april 2014: Wet Normering Topinkomens:een uitdaging
HEADline 136 - februari 2014: HEADline 136: Gewijzigde verstrekking bepaalde geneesmiddelen heeft ook fiscale gevolgen
HEADline 132 - april 2013: Winstuitkering in  de zorg
HEADline 130 - december 2012: Scheiden wonen en zorg: … en hoe zit het met de belastingeffecten?
HEADline 124 - oktober 2011: Samenwerken rond zorg (SSC)

Aanvullende opmerkingen

 • HEADline 120: Ter zake de afdrachtvermindering onderwijs: Inmiddels is aangekondigd dat de regeling van afdrachtvermindering onderwijs komt te vervallen met ingang van 1 januari 2014 en wordt vervangen door een niet-fiscale subsidieregeling.
 • HEADline nr 122: Inmiddels heeft de rechtspraak met betrekking tot de integratieheffing zich wat verder ontwikkeld en heeft het Hof van Justitie EU prejudiciële vragen beantwoord. Ons advies is om per situatie te beoordelen of het nog zinvol is voor uw organisatie om bezwaar te maken tegen de voldoening van btw in geval van een integratieheffing.
 • HEADline 123: De huidige Verklaring Arbeidsrelatie zal worden vervangen door een webmodule die vooraf uitkomst geeft over de arbeidsrelatie. Het belangrijkste verschil met de huidige VAR zal zijn dat de opdrachtgever (lees: de organisatie die de zzp-er inhuurt) een verantwoordelijkheid krijgt ten aanzien van het waarheidsgehalte van de door de zzp-er ingevulde antwoorden in de webmodule. Ook zal gelden dat de aanvraag via de webmodule per opdracht gebruikt moeten worden. Dit is een grote wijziging ten opzichte van de huidige VAR-procedure, waarbij de opdrachtgever, behoudens fraude, geen verantwoordelijkheid heeft. De webmodule moet in 2013 klaar zijn zodat de verhoogde verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever per 1 januari 2014 kan worden ingevoerd.
 • HEADline 125: Vanaf 2013 kan geen btw op algemene kosten (pro rata - btw) meer worden teruggevraagd indien geen btw administratie wordt gevoerd. Een dergelijke administratie houdt in dat van geboekte kosten duidelijk is of hierin btw is inbegrepen, zo ja, welk tarief, en, tot op welke hoogte deze btw aftrekbaar is. In de meeste pakketten kan dit eenvoudig worden gerealiseerd. Wij verwijzen naar het artikel van drs. D van der Zeijden uit HEADline 129, oktober 2012.