Doorbraakprojecten

Doorbraakprojecten

Boeien en binden van leden, HEAD als kennispartner en sociale media en nieuwe vormen van kennisdeling. Op deze drie onderwerpen focussen we de komende zes maanden. Welk onderwerp spreekt jou aan? En wil je hier zelf samen met een groep enthousiaste leden aan werken? Meld je dan nu aan!

Hoe werken we samen?

Sinds een jaar werkt binnen de vereniging HEAD een groep leden, sponsors en medewerkers projectmatig samen om binnen een korte periode (6-8 maand) resultaat te boeken. De onderwerpen van deze projecten worden door de gehele groep ingebracht, gekozen en daarna in kleinere groepen opgepakt. Het leuke aan deze vorm van samenwerken is de beweging die ontstaat en het snel behalen van resultaten. Met een groep leden boeken we snel resultaten op één thema in een tijdsbestek van een paar maanden. Dat doen we met gedeelde energie, goede samenwerking en focus. En jij kunt hier aan bijdragen!

Wat zijn de resultaten?

De afgelopen maanden hebben we al diverse doorbraakprojecten uitgevoerd. Deze hebben het volgende resultaat opgeleverd!

De projecten waren:

 • Externe positionering
 • Verbinden leden, regio, sector en structuur
 • Young Financials
 • Onderwijs en e-learning
 • Aantrekkelijkheid en meerwaarde vereniging vergroten
 • Samenwerking en uitwisseling binnen vereniging en tussen sectoren vergroten
 • Vernieuwing communicatiemiddelen HEAD

Resultaten:

 • Nieuwe young financials
 • Nieuwe activiteiten young financials
 • Soort activiteiten zijn in ontwikkeling (bijvoorbeeld de thema middagen)
 • Meer actieve leden, steeds meer mensen doen mee aan projecten.
 • Contacten met verschillende hogescholen, waarbij de 1e presentaties gegeven zijn.
 • Kennisplatforms binnen de sectoren staan (ZR) of zijn sterker in ontwikkeling.
 • Exposure is verhoogd; we willen graag kennispartner zijn en geven hier vorm aan door inhoudelijkheid te positioneren.
 • Meer directe invloed via bijvoorbeeld Horizontaal Toezicht.
 • Een webinar
 • Meer en gerichtere inzet van social media

Buiten deze resultaten is er veel in beweging binnen onze vereniging gekomen. En daar werken we op verder!

Wat gaan we de komende periode doen?

Voor de komende zes maanden zijn weer drie onderwerpen gekozen waar we mee aan de slag gaan. En jij kunt hier aan bijdragen! Hieronder lees je wat per project de doelstelling is. Wil je meedoen om deze doelstellingen voor de vereniging te behalen? Laat  het ons dan weten en ga samen met andere enthousiaste leden aan de slag

 • Boeien en binden van leden: dit project is bedoeld om te inventariseren hoe we meer leden enthousiast kunnen maken voor deelname aan activiteiten en voor een actieve bijdrage in de vereniging. Projectleider: Richard Japin.

 • HEAD als kennispartner:  het doel van dit project is om de rol van HEAD als landelijke speler en financieel inhoudelijk kennispartner voor zorgfinancials en externe stakeholders te vergroten, waardoor de aantrekkingskracht van HEAD als professionele kennispartner groter wordt. Projectleider: Ellen Kalkhoven.

 • Social media en nieuwe vormen van kennisdeling: met dit project werkt HEAD aan het faciliteren van vormen van samenwerking die leden laten samenwerken op de onderwerpen waar zij sterk in zijn of hun focus op willen hebben. Daarnaast wil HEAD moderne communicatiemiddelen en social media inzetten om de kennis die intern bestaat zichtbaar te maken en te delen. Projectleider: Mirjam Flantua.

Deelname aan een project is tijdelijk en vraagt relatief weinig tijd doordat de acties gezamenlijk worden verdeeld.

Gezamenlijke aftrapsessie 16 februari 2017

Tijdens deze sessie voor alle deelnemers gaan we:

-              Aan de slag met teambuilding en energiek neerzetten van het doorbraakteam aan de hand van ervaringsleer.

-              Onze ambitie expliciet maken en samenwerkingsgedrag benoemen.

Aan het einde van deze dag maak je je definitieve keuze voor het project waaraan je bij wilt dragen. Vanaf dat moment gaan we dus ook écht aan de slag samen!

Deze aftrapsessie vindt plaats op donderdag 16 februari en duurt van 09.00 tot 17.00 uur.
Locatie: centraal

De nieuwe teamleden worden in tussentijd tijdens een aparte sessie bijgepraat over onze methodiek, zodat ze makkelijk aan kunnen sluiten. Deze sessie vindt plaats op donderdag 26 januari 2017.