Commissies, klankbord- en expertgroepen

Commissies, klankbord- en expertgroepen

Binnen de vereniging HEAD is een aantal commissies en klankbord-, en expertgroepen werkzaam. 

  • De onderwijscommissie en de communicatiecommissie zijn beide permanente commissies, waarvan de voorzitters tevens deel uitmaken van het algemeen bestuur.
  • Omdat kennisdeling en –circulatie een belangrijke doelstelling is van HEAD, functioneert er een aantal permanente expert- en klankbordgroepen op verschillende deskundigheidsgebieden.  Voorbeelden hiervan zijn de expertgroep Belastingen en de klankbordgroep WFZ Care.
  • Tot slot participeren HEAD-leden in landelijke expert- en klankbordgroepen en nemen daarmee deel aan het landelijk debat, bijvoorbeeld op het gebied van bekostiging.