Over HEAD

Over HEAD

HEAD is dé beroepsvereniging voor financieel managers en de hoger opgeleiden in financiële functies in de zorg. Wij ondersteunen onze leden in het uitbouwen van hun expertise en richten ons op de ontwikkeling en profilering van het vakgebied. 

Missie en visie

Missie
“De vereniging is een beroepsvereniging gericht op het financieel management en de hoger opgeleide  financiële -, bedrijfskundige - en informatie deskundigen in de zorg, en stelt zich ten doel het professioneel functioneren van haar leden te ondersteunen en te vergroten en het vakgebied te ontwikkelen en te profileren.”

Visie
“Vereniging HEAD realiseert haar missie door kennis die aanwezig is bij haar leden in te brengen in het landelijke debat en een actief netwerk te faciliteren voor en met leden en belanghebbenden (relevante beleidsorganen, dienstverleners in de zorg en onderwijsinstellingen, internationale contacten), en daarnaast opleidingsactiviteiten aan te bieden ten behoeve van haar leden.”

Actief voor onze beroepsgroep

Wij hebben een groot bereik onder de financiële managers in de zorg en zijn toonaangevend binnen deze beroepsgroep. Als actieve beroepsvereniging bieden we onze leden een platform voor kenniscirculatie (kennis halen, brengen en delen) en voor het leggen en onderhouden van onderlinge contacten. Verder streven wij inbreng na bij het tot stand komen van regelgeving in de sector.

De zorgsector is sterk in beweging; er ontstaan telkens nieuwe samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om grotere efficiency te bewerkstelligen. Wij richten ons daarom op deskundigheidsbevordering op zowel het specifieke vakgebied (financieel, bedrijfskundig en informatiemanagement) als op gebieden die aansluiten bij ontwikkelingen in de zorg.