Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

HEAD heeft als vereniging de intentie om minimaal eens per jaar een wetenschappelijk onderzoek te publiceren en aan haar leden te verstrekken. In het overzicht treft u een overzicht van deze wetenschappelijke publicaties van HEAD, met daarbij toelichting betreffende de inhoud van het onderzoek. Een aantal van deze publicaties zijn nog te bestellen, te herkennen aan de Ja bij bestelbaar. Via het online "bestelformulier wetenschappelijke publicaties" kunt u een publicatie bestellen. Ook dit jaar verschijnt er een wetenschappelijke publicatie, die wanneer mogelijk worden toegevoegd aan het overzicht.

Overzicht publicaties wetenschappelijk onderzoek vereniging HEAD

Publicatie: De fiscale gevoelstemperatuur in de zorg
Onderzoekspartij:
PricewaterhouseCoopers
Jaar uitgave:  2010
Bestelbaar:  ja            
Prijs per stuk:  -

Omschrijving:
In opdracht van PwC en de vereniging HEAD heeft Motivaction Internationaal BV onderzoek gedaan naar het niveau van de fiscale beleving en de positie van fiscaliteit bij zorginstellingen. Het onderzoek is uitgevoerd onder de leden van HEAD en beslaat de volle breedte van de zorgsector.
 

Publicatie:  Doelmatigheid in de zorg
Onderzoekspartij: Deloitte & Touche
Jaar uitgave:  2004
Bestelbaar:  ja
Prijs per stuk:  € 15,00

Omschrijving:
Deze publicatie gaat over de wijze waarop een instelling haar doelmatigheid kan vergroten en de rol die de head in dit proces kan vervullen. Hiertoe worden verschillende methodieken en veranderprocessen beschreven.
 

Publicatie:  Effectief door betrokkenheid
Onderzoekspartij: PricewaterhouseCoopers
Jaar uitgave:  2008
Bestelbaar:  ja
Prijs per stuk:  -

Omschrijving:
Een verkorte uitgave van de jubileumpublicatie, die tot stand is gekomen in een samenwerkingsverband tussen Nyenrode Business Universiteit, PricewaterhouseCoopers en de vereniging HEAD gebaseerd op een onderzoek naar de huidige rol van controllers of financials in zorginstellingen. Het onderzoek heeft als doel een uitspraak te doen over de mate van involvement en effectiviteit van de Financial binnen de zorgsector. De mate van involvement en effectiviteit wordt hierbij afhankelijk gesteld van de persoonlijke karaktereigenschappen en de vaardigheden of competenties van de controllers. Geprobeerd wordt een antwoord te vinden op vragen als: ‘Over welke persoonlijke karaktereigenschappen, vaardigheden en competenties moet een Financial in de zorg beschikken om zijn werk effectief te kunnen uitvoeren?’. 
 

Publicatie:  Integraal besturen
Onderzoekspartij:
Q-Consult, dr. Ir. J.J. Zuurbier, prof.dr. F.G.H. Hartmann, uitgave Elsevier Gezondheidszorg
Jaar uitgave:  2010
Bestelbaar:  ja
Prijs per stuk:  € 22,50

Omschrijving:
Deze publicatie is waardevol, omdat het een tussenstand opmaakt in een onontkoombare ontwikkeling naar integraal management dat steunt op effectief geïntegreerde managementcontrolsystemen. Het is eveneens waardevol omdat het theoretische noties en praktische informatie aanreikt om de gewenste ontwikkelingen in de toekomst goed te doordenken.
 

Publicatie:  Productfinanciering in de zorg
Onderzoekspartij: Deloitte & Touche
Jaar uitgave:  2002
Bestelbaar:  ja
Prijs per stuk:  € 15,00

Omschrijving:
De invoering van productfinanciering brengt grote risico’s met zich mee met betrekking tot de opbrengsten van zorginstellingen. Om deze risico’s te beheersen zullen zorginstellingen hun management control moeten aanpassen. Het registreren en rapporteren van gerealiseerde productie in relatie tot geplande productie is de kern van de vernieuwde management control.

Publicatie:  Benchmarking in de zorg
Onderzoekspartij: PricewaterhouseCoopers, drs. R.J.C. Poerstamper, drs. A. van Mourik, drs. A.C. Veltman, uitgave Elsevier Gezondheidszorg
Jaar uitgave:  2007
Bestelbaar:  nee
Prijs per stuk:  -

Omschrijving:
Benchmarking, het vergelijken van prestaties om ze te verbeteren, heeft een hoge vlucht genomen. Ontstaan als een instrument voor de profit sector, is het inmiddels dankbaar overgenomen door de non profit sector. En niet voor niets: ook in de zorg is het inmiddels van levensbelang geworden om optimaal te presteren. Dit boek gaat over benchmarking in de zorg. Het wil bestuurders, kwaliteitsfunctionarissen en anderen die geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in staat stellen om bewuste keuzes te maken als het gaat om benchmarking.
 

Publicatie:  Financial in de zorg, een professionele duizendpoot
Onderzoekspartij:
PricewaterhouseCoopers
Jaar uitgave:  2008
Bestelbaar:  nee
Prijs per stuk:  -

Omschrijving:
Een jubileumpublicatie, die tot stand is gekomen in een samenwerkingsverband tussen Nyenrode Business Universiteit, PricewaterhouseCoopers en de vereniging HEAD, gebaseerd op een onderzoek naar de huidige rol van controllers of financials in zorginstellingen. Het onderzoek heeft als doel een uitspraak te doen over de mate van involvement en effectiviteit van de Financial binnen de zorgsector. De mate van involvement en effectiviteit wordt hierbij afhankelijk gesteld van de persoonlijke karaktereigenschappen en de vaardigheden of competenties van de controllers. Geprobeerd wordt een antwoord te vinden op vragen als: ‘Over welke persoonlijke karaktereigenschappen, vaardigheden en competenties moet een Financial in de zorg beschikken om zijn werk effectief te kunnen uitvoeren?’. De betrokkenheid van de Financial bij de dagelijkse gang van zaken hangt niet alleen af van de omstandigheden waarin de zorginstelling zich bevindt, maar ook van de persoonlijke eigenschappen en competenties van de Financial.
 

Publicatie:  Laat zien wat uw zorg heeft betekend
Onderzoekspartij: PricewaterhouseCoopers
Jaar uitgave:  2006
Bestelbaar:  nee
Prijs per stuk:  -

Omschrijving:
Dit trendrapport signaleert trends in maatschappelijke verantwoording en legt de bouwstenen voor een visie op de verdere ontwikkeling van de maatschappelijke verantwoording van zorginstellingen. Om deze trends te signaleren, wordt nadrukkelijk naar andere sectoren gekeken. Welke trends zijn zichtbaar in de maatschappelijke verantwoording van het bedrijfsleven van binnen- en buitenland, welke rol speelt ICT in de verantwoording?
 

Publicatie:  Van Transmuraal naar Integraal
Onderzoekspartij:
Deloitte & Touche
Jaar uitgave:  2000
Bestelbaar:  nee
Prijs per stuk:  -

Omschrijving:
‘Van Transmuraal naar Integraal’ gaat over transmurale zorg in Nederland. Het geeft een overzicht van enkele aansprekende transmurale initiatieven in de diverse Nederlandse zorgsectoren.