Handreiking Framework Control in de Zorg

Handreiking Framework Control in de Zorg

Op het jaarcongres 2014 van HEAD heeft André Rouvoet de basis gelegd voor een discussie over horizontaal toezicht in de zorgsector, of zoals in de persberichten stond:  “We moeten naar systeemverantwoording.”

Binnen vereniging HEAD heeft een aantal leden daarop de handen in elkaar geslagen en een Handreiking opgesteld voor een universeel control framework dat kan dienen als basis voor afspraken over systeemtoezicht. Daarmee kan worden aangetoond dat registraties betrouwbaar zijn en declaraties correct tot stand komen. Dit niet alleen voor curatieve zorg, maar ook voor de ZvW, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Forensische Zorg. 

Op deze pagina vindt u de Handreiking Control Framework (door op de link te klikken kunt u hem downloaden in PDF-vorm). Onze intentie is om de handreiking levend te houden en te blijven aanvullen met uw ervaringen en best practises.De komende tijd is het van belang de Handreiking uit te dragen, zodat deze steeds meer gezien wordt als een basis voor afspraken over systeemtoezicht, waar de diverse brancheorganisaties, verzekeraars en gemeenten achter staan en mee willen werken. Met de Handreiking wordt transparantie beoogd waarmee de basis ligt voor gerechtvaardigd vertrouwen.
We nodigen u van harte uit om de Handreiking te lezen en verder te verspreiden onder uw collega's, zorgkantoren, de verzekeraars en gemeenten.

Uw ervaringen, best practises of andere ontwikkelingen die u met deze Handreiking hebt bewerktstelligd vernemen we graag! Ook vragen of verzoeken over hoe de Handreiking Horizontaal Toezicht in uw eigen praktijk te gebruiken kunt u bij het verenigingsbureau stellen. 

Wij hopen dat deze handreiking van waarde zal zijn in uw dagelijkse werk en u ons helpt het gedachtengoed te verspreiden. Bedankt voor uw hulp hierin.