Werkwijze Financiële Zorgthermometer

Werkwijze Financiële Zorgthermometer

Finance Ideas en HEAD voeren elk kwartaal een kort onderzoek uit naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector. Dit onderzoek wordt gehouden onder de HEAD-leden om de opinie en verwachtingen van deze 'centrale spelers' te verzamelen. Na ieder onderzoek worden de resultaten bekend gemaakt aan de deelnemers en hier gepubliceerd. Door het verzamelen van de gegevens ontstaat een beeld van het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken.
 

Uitkomsten van de Financiële Zorgthermometer

Wilt u direct meer weten over de uitkomsten van deze enquête?

Zichtbaarheid van de resultaten

Finance Ideas en HEAD stellen elk kwartaal een persbericht op over de resultaten van de enquête. Dit bericht wordt vaak opgepakt, bijvoorbeeld in Skipr, Zorgvisie,het Financieel Dagblad of om naar te refereren in antwoorden op Kamervragen.

Het onderzoek

Welke kant zal het opgaan met de financiële ontwikkelingen in de zorgsector? Door onderzoek te doen naar de mening en verwachting van diegene die het dichtst bij het vuur zitten, toont de Financiële Zorgthermometer een opvallend snel en nauwkeurig inzicht op de financiële trends in de zorgsector. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren veel op zich af zien komen: prestatiebekostiging, integrale tarieven, meer concurrentie, toenemende financiële eisen. We hebben nogsteeds te maken met een economische crisis en ingrijpende bezuinigingen. Vooralsnog is het veranderingsproces waaraan de sector onderhevig is niet afgerond. Met de Financiële Zorgthermometer willen we de vinger aan de pols houden.

Representatieve steekproef

Dit onderzoek wordt uitgezet onder een brede groep van financieel managers. Zij vertegenwoordigen een representatief deel van de sector. Personen die vaker deelnemen zullen een aantal vragen herkennen die periodiek terugkomen in de Financiële Zorgthermometer. Deze vragen maken het mede mogelijk om veranderingen die in de loop van de tijd plaatsvinden te monitoren.

De vragen

De Financiële Zorgthermometer is opgebouwd uit verschillende onderdelen: een algemeen deel, een deel met betrekking tot stakeholders, een deel met betrekking tot financiering en een deel met betrekking tot de interne organisatie. Een aantal vragen zullen onveranderd blijven in elk volgend onderzoek. Dit om een trend te kunnen signaleren in de opvattingen en verwachtingspatronen. Andere vragen zullen variëren om zo aan te kunnen sluiten op de actualiteit of om te onderzoeken in hoeverre actuele, politieke of economische ontwikkelingen invloed hebben op de ontwikkeling van de financiële positie van zorginstellingen. Voor elke enquête worden de vragen aan een klankbordgroep vanuit de vereniging voorgelegd, waarin de verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn.

De uitkomsten

Zodra de resultaten van een enquête bekend zijn, worden ze onder de HEAD-leden bekend gemaakt via e-mail en op de website geplaatst. Daarnaast brengt HEAD ze onder de aandacht bij externe partijen als vakbladen, koepelorganisaties en andere grote spelers in het veld.

Hebt u vragen over de Financiële Zorgthermometer?

Laat samen met uw mede-leden horen wat u bezig houdt en doe mee!