Kennis

Kennis

Kennis is de core business van HEAD. In de missie en visie van onze vereniging staat duidelijk verwoord dat wij ons actief inzetten om kennis te ontwikkelen, delen, brengen en halen. Hoe wij dat doen en welke middelen wij hier zoal voor inzetten leest u hier. 

Gastsprekers op hoge scholen en universiteiten

HEAD-leden zijn experts binnen hun vakgebied en als geen ander in staat om vanuit hun dagelijkse praktijk uit te leggen welke ontwikkelingen zich binnen de zorg voordoen. Wij zetten ons in om deze kennis ook met anderen te delen, onder andere door aan onze leden te vragen lezingen te geven op hogescholen en universiteiten. Zo kan ook de nieuwe generatie financials een beeld vormen van de veelzijdigheid van het werken in de zorg. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het geven gastcolleges, kijk dan hier!

Handreiking Control Framework in de Zorg

Binnen vereniging HEAD heeft een aantal leden daarop de handen in elkaar geslagen en een Handreiking opgesteld voor een universeel control framework dat kan dienen als basis voor afspraken over systeemtoezicht. Daarmee kan worden aangetoond dat registraties betrouwbaar zijn en declaraties correct tot stand komen. Dit niet alleen voor curatieve zorg, maar ook voor de ZvW, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Forensische Zorg. met deze handreiking helpt HEAD de zorg met de ontwikkeling naar het horizontaal toezicht. 

Zorgkennis.net

Vanuit de overtuiging dat financieel deskundigen in de zorgsector alle relevante informatie omtrent de ontwikkelingen binnen hun vakgebied eenvoudig en zonder kosten toegankelijk moeten krijgen, hebben Finance4Care en HEAD de website Zorgkennis.net ontwikkeld. Op Zorgkennis.net worden de snel wijzigende ontwikkelingen binnen het vakgebied van zorgfinancials overzichtelijk en inzichtelijk gemaakt.

De Financiële Zorgthermometer

Periodiek doen Finance Ideas en HEAD een kort onderzoek naar de ontwikkelingen op financieel gebied in de zorgsector. Dit onderzoek wordt gehouden onder de HEAD-leden om de opinie en verwachtingen van deze 'centrale spelers' te verzamelen. Na ieder onderzoek worden de resultaten bekend gemaakt aan de deelnemers en hier gepubliceerd. Door het verzamelen van de gegevens ontstaat een beeld van het financiële sentiment in de zorgsector en hoe zorginstellingen tegen de verschillende stakeholders en actuele thema's aankijken.

HEADline

Het ledenmagazine HEADline wordt 5 keer per jaar uitgebracht. In het magazine wordt ingegaan op de achtergrondinformatie bij de ontwikkelingen waarmee HEAD-leden te maken hebben.

HEAD Congres

Elk jaar organiseert HEAD een tweedaags congres voor haar leden, gevuld met de onderwerpen die hun vakgebied direct raken. In 2016 werd het congres gehouden op 9 en 10 juni met als thema "Partnership". De congressen worden altijd goed bezocht en inhoudelijk goed gewaardeerd door de deelnemers. Elk jaar heeft het congres een ander thema:

  • In 2011 "Basics for the Future"
  • In  2012 "Verbinden"
  • In 2013 "Passie voor zorg? Zorg voor passie!"
  • In 2014 "(Zorg) Langs de lijn?!"
  • In 2015 'Zorg Anders'

Organisatie activiteiten (in samenwerking met sponsors)

Een  van onze doelen als  vereniging is bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze leden en daarmee hun functioneren te ondersteunen. Hiertoe organiseren wij onder andere jaarlijks vele activiteiten en bijeenkomsten, dit vaak in samenwerking met onze partners. Deze activiteiten kunt u op onze activiteitenkalender vinden. Naast het halen en delen van informatie en kennis zijn deze activiteiten uiteraard ideaal om te netwerken en andere leden te ontmoeten.

Landelijke themadag

Een financial in de zorg draagt dagelijks bij aan de financiële continuïteit van zijn instelling. Alle ontwikkelingen waar u mee te maken hebt, vragen tijd en aandacht. Om u in korte tijd veel informatie te bieden, en u daarbij zelf te laten kiezen wat voor u relevant is, organiseert HEAD samen met partners landelijke themadagen. Een themadag bestaat uit een plenaire sessie en een aantal workshoprondes en heeft een centraal actueel thema. De themadagen van 2016 staan gepland op 7 april en 13 oktober.

Overzicht van de voorgaande themadagen:

Wetenschappelijk onderzoek

HEAD heeft als vereniging de intentie om minimaal eens per jaar een wetenschappelijk onderzoek te publiceren en aan haar leden te verstrekken. Meer informatie over de wetenschappelijke onderzoeken van de afgelopen jaren vindt u hier.