HEAD Congres

HEAD Congres

 

‘Zorgfinancials: focus en innoveer!’

Het HEAD Congres ligt inmiddels achter ons. We kijken terug op twee boeiende dagen waarin een scala aan sprekers de revue passeerden. We hopen dat alle deelnemerse met nieuwe inzichten en geïnspireerd weer naar huis zijn gegaan.

Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze twee dagen: plenaire sprekers, workshopsleiders, business partners en uiteraard alle deelnemers.

Digitale verslag HEAD Congres 2017

In ons online verslag  vind je een impressie van het HEAD Congres 2017.Hier vind je de foto's en de verhalen en krijg je een goed beeld van hoe de twee dagen verlopen zijn en wat er allemaal op het programma stond. Een mooie terugblik op een goed congres

Algemene ledenvergadering

Tijdens het HEAD Congres 2017 werd de Algemene ledenvergadering gehouden. De ledenvergadering werd geleid door Ellen Kalkhoven, voorzitter dagelijks bestuur.

Het bestuur presenteerde tijdens de vergadering het Jaarverslag 2016, opnieuw uitgegeven in digitale vorm. Afgevaardigden van de sectorbesturen deelden tijdens deze vergadering de voortgang van de aandachtspunten die naar aanleiding van het vorige jaarverslag in gang waren gezet.

Naamstelling vereniging

Een belangrijk punt op de agenda was het voorstel om de naam van de vereniging te wijzigen. Het bestuur lichtte de redenen om hiervoor te kiezen toe en de leden gingen ermee akkoord. 

Vereniging HEAD gaat vanaf 1 september 2017 verder onder de naam Fizi. 'We luiden een nieuwe fase in. Fizi is een herkenbare en toekomstbestendige naam', aldus Ellen Kalkhoven. 'We kunnen hiermee nog beter zichtbaar maken waar we voor staan en wat we als kennispartner in de zorg kunnen betekenen'.
Wil je meer weten het proces naar de nieuwe naam van de vereniging? Meer informatie hierover vind je hier

Aftredingen/benoemingen

1. Toine van der Pol trad af als voorzitter van het sectorbestuur GZ. Zijn opvolger is Martin Lijssen, manager Beleid & Advies bij Siza.

Zijn beweegredenen om zich beschikbaar te stellen als voorzitter sector GZ zijn:

  • Ik heb de deelname aan vereniging/netwerk van financials in de zorg altijd als zeer waardevol ervaren voor mijn eigen ontwikkeling
  • Deze toegevoegde waarde is van belang voor alle financials in de zorg
  • Daar probeer ik een steentje aan bij te dragen

Zijn speerpunten voor de komende tijd zijn:

De speerpunten die zijn genoemd in de strategienota onderschrijf ik volledig. Inzetten op de bijdrage die de financial in de zorg kan/moet leveren voor de persoonsgerichte zorg vind ik zeer belangrijk.

2. Bas van Riet Paap trad af als voorzitter van het sectorbestuur GGZ; deze functie is nog vacant.

3. Ellen Kalkhoven was herkiesbaar als voorzitter van HEAD. Zij is opnieuw voor een periode van drie jaar als voorzitter gekozen. Ze gaat de komende periode de strategienota die onder haar leiding in gang is gezet, samen met het algemeen bestuur verder uitrollen. De beweging van HEAD naar Fizi hoort daarbij.

Internationale label Patients Included

Wij zijn er trots op dat we één van de eerste partijen in Nederland zijn die het internationale Patients Included label mochten voerenDit omdat we tijdens het congres een dagdeel compleet in het teken hebben gezet van de samenwerking met de patiënt/cliënt. Namelijk de masterclass van Anne-Miek Vroom en Erik Gerritsen 'van systemen naar mensen, van papier naar praktijk' en op de aansluitende workshopronde op donderdag 8 juni, waarbij zorgfinancials met patiënten in gesprek gingen.

Klik hier voor meer informatie over de Patients included Accreditatie.

Business parters

De volgende partijen hadden zich aangemeld als business partner HEAD congres 2017:

Aareon, Afas Software B.V., Aon, Care Shared, Cash Cure, Connect professionals, Dirkzwager,  Emeritor, Intrakoop, Logex, MTH accountants en adviseurs, ProActive software, SIS Finance, Visma Software en VCD.

HEAD Congres 2018

Heel even rust en dan gaan we aan de slag met het HEAD congres 2018. De uitkomsten uit de evaluatie van het congres 2017 nemen we mee in de voorbereiding. Op deze manier streven we ernaar ook volgend jaar weer een goed congres neer te zetten.