Regiobijeenkomst VVT, regio's Noord en Oost

Het sectorbestuur VVT, regio's Noord en Oost hebben deze middag Finance Ideas uitgenodigd om de kennismiddag Van NHC naar integraal te geven. Verder is er natuurlijk in de pauze of na de tijd de gelegenheid om je collega’s te spreken.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum
donderdag 26 januari 2017
Locatie
Hotel Kuik
Plaats
Brink 15, 7963 AA Ruinen
Tijd
13.00 - 16.30 uur
Aanmelden kan tot
maandag 23 januari 2017

 

Met de invoering van integrale tarieven vanaf 2018 zal het referentiekader dat zorginstellingen hadden voor onder andere de vergoeding voor het vastgoed komen te vervallen. Immers er kan geen apart aandeel voor de NHC meer worden afgeleid uit het tarief.

Deze workshop is al een aantal keren in Utrecht gegeven en werd druk bezocht.

Programma:
Binnen de langdurige zorg is het niet alleen het vastgoed dat kasstromen genereert, maar  vooral de activiteiten die in het pand plaatsvinden. Een uitzondering hierop is het scheiden van wonen en zorg, hierbij kan het vastgoed zelfstandig huuropbrengsten genereren. De bedrijfswaarde  van met name intramurale zorginstellingen moet ons inziens daarom worden berekend over alle toekomstige operationele vrije kasstromen behorende bij de kasstroomgenererende eenheid en daarmee inclusief de zorgexploitatie.

Dit betekent dat zorginstellingen zelfstandig moeten bepalen hoe zij kosten gaan toerekenen aan de zorg en aan het vastgoed. Maar hoe bepaal je dit?

  • Kosten toerekenen op basis van historische prijzen voor de NHC;

  • Toerekenen door middel van verdeelsleutels, die zijn gebaseerd op de kostprijsberekeningen;

  • Op basis van een integrale meerjarenprognose van de bedrijfswaarde en marktkengetallen.

Wat zijn de gevolgen:

  • Bedrijfswaarde integraal berekenen inclusief impairment, maar op welk niveau?

  • Kosten toerekening voor bepalen welk resultaat op welke activiteit wordt gerealiseerd;

  • Interne huurprijsbepaling?

  • Financiële sturing maar vooral ook vastgoedsturing.

Verken de oplossingen met collega's!
De kennismiddag "van NHC naar integraal" kenmerkt zich door:
- Actuele informatie in een relatief korte tijd
- Theoretisch kader voor kostprijsberekeningen voor vastgoed
- Praktijk voorbeelden hoe het bedrijfsleven omgaat met vastgoed
- De nut en noodzaak van bedrijfswaarde berekeningen

- Een praktijkmiddag met kleine groepen (ca. 8 deelnemers)
- Discussie over het niveau van een kasstroom genererende eenheid

- Diverse praktijkcasussen om kennis direct toe te kunnen passen
- Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het inbrengen van uw eigen casuïstiek

De kennismiddag is bestemd voor financials die in dienst zijn bij een zorginstelling.

Wij rekenen op jouw komst!

Met vriendelijke groeten,

Hans Breider
Edward Benjamins
Jan ten Damme
Herman van Huffelen