Regiobijeenkomst VVT, regio's Noord en Oost

Regiobijeenkomst VVT, regio's Noord en Oost

Het sectorbestuur VVT, regio's Noord en Oost hebben deze middag KPMG uitgenodigd om een workshop te verzorgen. Titel van de workshop "Is uw organisatie wel in control". Verder is er natuurlijk in de pauze of na de tijd de gelegenheid om je collega’s te spreken.

Regiobijeenkomst VVT, regio's Noord en Oost

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 14 september 2017

 • Locatie:

  Hotel Kuik

 • Plaats:

  Brink 15, 7963 AA Ruinen

 • Tijd:

  13.00 - 16.30 uur

 

Programma

13.00 uur

Ontvangst

13.15 uur

KPMG verzorgt de workshop ‘Is jouw organisatie wel in control?

Heeft jouw organisatie risico’s gedefinieerd omtrent hard én soft controls? Ben je ervan overtuigd dat jouw medewerkers integer en in het belang van de organisatie handelen, ook als daarop geen direct toezicht is?

Is jouw organisatie aantoonbaar in control  op het proces van registreren en declareren van zorg? Ben je er zeker van dat er geen gelden weglekken binnen dit proces?

….dit zijn vragen/thema’s die centraal staan tijdens de bijeenkomst op 14 september. KPMG zal het inhoudelijke programma voor die middag verzorgen.

KPMG ziet een breed ingestoken en risicogerichte interne auditfunctie als een belangrijk instrument voor beheersing binnen zorgorganisaties. Belangrijk hierbij is dat deze bijdraagt aan de bewaking van een optimale balans tussen de organisatiebrede hard en soft controls. De soft controls zijn de niet-tastbare cultuur- en gedragselementen die bepalend zijn voor het al dan niet werken van de hard controls binnen een zorgorganisatie. Een belangrijk thema in de beheersing van zorgorganisaties is uiteraard de beheersing van het productieregistratieproces.

Op interactieve wijze gaan we 14 september met elkaar aan de slag met risicomanagement, waarbij we specifiek aandacht besteden aan het productie registratieproces en het gedrag van medewerkers binnen zorgorganisaties.

16.30 uur

Afsluiting


Tot ziens op 14 september aanstaande!

Met vriendelijke groeten

Hans Breider
Edward Benjamins
Herman van Huffelen

« terug naar activiteitenoverzicht