Regiobijeenkomst sector VVT, regio Centraal

Hierbij nodigen Dory, Henk, Jaap en Anno je graag uit voor een regiobijeenkomst op donderdag 6 juli 2017 met als thema Zorginkoop.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum
donderdag 6 juli 2017
Locatie
Woonzorgcomplex Molenschot
Plaats
Dalplein 2, 3762 BP Soest
Tijd
14.00 - 16.00 uur
Aanmelden kan tot
5 juli 2017

PROGRAMMA

Programma

Hieronder volgt een korte toelichting op het programma:

14.00     Ontvangst met koffie en thee

14.10     Opening

14.15     Zorginkoop Langdurige Zorg 2018 – inleiding en toelichting door Kees Weevers

Naar aanleiding van de Zorginkoopprocedure Langdurige Zorg van Zorgkantoor Zilveren Kruis wordt dit onderdeel georganiseerd in samenwerking met de IVVU. HEADs/controllers, bestuurders en/of beleidsmedewerkers bespreken de kansen en knelpunten in de inkoopprocedure en er wordt gediscussieerd over die onderdelen van de procedure die wellicht nog niet helder zijn. Kees Weevers van de IVVU verzorgt een inleiding.

15.10     Koffie / thee pauze

15.15     Zorginkoop Zvw 2018: Wijkverpleging, ELV en GRZ – Stand van zaken

Wat zijn de ervaringen, kansen en knelpunten ten aanzien van de inkoopprocedure Wijkverpleging, ELV en GRZ. Kees Weevers van de IVVU verzorgt een inleiding.

15.45     Koffie / thee pauze

16.00     Sluiting / netwerkborrel

Wij rekenen op je komst!

Met vriendelijke groet,

Het regiobestuur VVT centraal:

Henk Bolhuis
Dory Daamen
Jaap Evers
Anno Nijholt