Regiobijeenkomst sector GZ, regio Limburg, Noord-Brabant en Zeeland

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum
vrijdag 18 september 2015
Locatie
Sovak
Plaats
Zeggelaan 110, 4844 SK Terheijen
Tijd
09.30 - 12.30 uur
Aanmelden kan tot
woensdag 16 september 2015


Agenda:

 • Opening
 • Vaststelling agenda
 • Verwachtingen 2015 en verder
 • Begroting 2016 en stand van zaken exploitatie
 • Inkooptraject WLZ
 • Ervaringen transitie 3D trajecten
  - Decentralisatie Jeugdzorg
  - Decentralisatie WMO
 • Zijn er al voorbeelden van afspraken met de Belastingdienst rondom voorbeeldcontracten ter vervanging van de VAR?
 • Actualiteiten
 • Wat verder ter tafel komt
 • Volgende vergadering
 • Sluiting

Je kunt je tot 16 september 2015 aanmelden voor deze bijeenkomst door een bericht te sturen naar:
Alice Brender à Brandis, emailadres: abrenderabrandis@cello-zorg.nl
T:  088 - 3451131

Wij rekenen op je komst!

Met vriendelijke groeten,

John Bierings (Koraalgroep)
Voorzitter regiobestuur sector GZ, regio 4