Regiobijeenkomst GGZ, regio Midden en Zuid GEANNULEERD

Het sectorbestuur GGZ, regio Zuid en West houdt een regiobijeenkomst op 30 september.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum
vrijdag 30 september 2016
Locatie
IrisZorg
Plaats
Arnhem
Tijd
12.30 - 17.00 uur
Aanmelden kan tot
maandag 26 september 2016

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur

Opening vergadering
1. Vaststellen agenda en verslag van 18 maart 2016
2. Mededelingen en ingekomen stukken
   - Informatie HEAD bestuur
   - Informatie GGZ Nederland
3. Update Jaarrekening 2015
   - Zelfonderzoek 2013
   - Zelfonderzoek 2014/2015
4. Schadelastjaarprognose
   - Ontwikkelingen en verwachtingen
5. Zorginkoop 2016
   - Ontwikkelingen en verwachtingen
6. Begrotingen
   - Uitgangspunten

14.30 uur Pauze
14.45 uur Gastspreker

Hieronder volgt een korte toelichting op het programma:


Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Wij rekenen op je komst!

Met vriendelijke groeten,
Felicia Brandsma, gastvrouw IrisZorg