Regiobijeenkomst GGZ, regio Midden en Zuid GEANNULEERD

Regiobijeenkomst GGZ, regio Midden en Zuid GEANNULEERD

Het sectorbestuur GGZ, regio Zuid en West houdt een regiobijeenkomst op 30 september.

Regiobijeenkomst GGZ, regio Midden en Zuid GEANNULEERD

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  vrijdag 30 september 2016

 • Tot

  vrijdag 30 september 16

 • Locatie:

  IrisZorg

 • Plaats:

  Arnhem

 • Tijd:

  12.30 - 17.00 uur

Programma

12.30 uur Inloop
13.00 uur

Opening vergadering
1. Vaststellen agenda en verslag van 18 maart 2016
2. Mededelingen en ingekomen stukken
   - Informatie HEAD bestuur
   - Informatie GGZ Nederland
3. Update Jaarrekening 2015
   - Zelfonderzoek 2013
   - Zelfonderzoek 2014/2015
4. Schadelastjaarprognose
   - Ontwikkelingen en verwachtingen
5. Zorginkoop 2016
   - Ontwikkelingen en verwachtingen
6. Begrotingen
   - Uitgangspunten

14.30 uur Pauze
14.45 uur Gastspreker

Hieronder volgt een korte toelichting op het programma:


Je kunt je aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen.

Wij rekenen op je komst!

Met vriendelijke groeten,
Felicia Brandsma, gastvrouw IrisZorg

« terug naar activiteitenoverzicht