Regiobijeenkomst GGZ, regio Zuid en West

Regiobijeenkomst GGZ, regio Zuid en West

Het sectorbestuur GGZ, regio Zuid en West houdt een regiobijeenkomst en aansluitend een workshop met als titel "zelfsturing in de GGZ is hot: hoe maak je er een succes van een hoe blijf je in Control" door Dick de Groot en Dries Krens.

Regiobijeenkomst GGZ, regio Zuid en West

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  vrijdag 18 maart 2016

 • Tot

  vrijdag 18 maart 16

 • Locatie:

  Altrecht

 • Plaats:

  Oude Arnhemseweg 260 te Zeist

 • Tijd:

  12.30 - 16.15 uur

Programma

12.30 Inloop
13.00 Opening
13.15

1. Vaststellen agenda en verslag HEAD-vergadering 4 december 2015
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 -
Informatie HEAD sector Bestuur
 - Informatie GGZ-Nederland (Yvonne Molenaar en/of Carolien van Bracht)
3. Jaarrekening 2015
 - 
Zelfonderzoek 2013, afwikkeling met verzekeraars
 - Zelfonderzoek 2014/2015
 - Verantwoording Jeugdwet/gemeenten
4. Overige ingebrachte punten
 - F
acturatie 2016 richting gemeentes, welke afspraken
- Toelicht Koen Eekhout inzake aanvraag verblijfsprestatie HIC in 2017
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag
7. Sluiting vergadering

14.30 Pauze
14.45 Workshop "Zelfsturing in de GGZ is hot: hoe maak je er een succes van en hoe blijf je in control" door Dick de Groot en Dries Krens, specialisten in Zorgondernemerschap en Sturing & Ruimte
16.15 Hapje en een drankje

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar a.van.scharrenburg@altrecht.nl

« terug naar activiteitenoverzicht