Regiobijeenkomst GGZ, regio Zuid en West

Het sectorbestuur GGZ, regio Zuid en West houdt een regiobijeenkomst en aansluitend een workshop met als titel "zelfsturing in de GGZ is hot: hoe maak je er een succes van een hoe blijf je in Control" door Dick de Groot en Dries Krens.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum
vrijdag 18 maart 2016
Locatie
Altrecht
Plaats
Oude Arnhemseweg 260 te Zeist
Tijd
12.30 - 16.15 uur

Programma

12.30 Inloop
13.00 Opening
13.15

1. Vaststellen agenda en verslag HEAD-vergadering 4 december 2015
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 -
Informatie HEAD sector Bestuur
 - Informatie GGZ-Nederland (Yvonne Molenaar en/of Carolien van Bracht)
3. Jaarrekening 2015
 - 
Zelfonderzoek 2013, afwikkeling met verzekeraars
 - Zelfonderzoek 2014/2015
 - Verantwoording Jeugdwet/gemeenten
4. Overige ingebrachte punten
 - F
acturatie 2016 richting gemeentes, welke afspraken
- Toelicht Koen Eekhout inzake aanvraag verblijfsprestatie HIC in 2017
5. Wat verder ter tafel komt
6. Rondvraag
7. Sluiting vergadering

14.30 Pauze
14.45 Workshop "Zelfsturing in de GGZ is hot: hoe maak je er een succes van en hoe blijf je in control" door Dick de Groot en Dries Krens, specialisten in Zorgondernemerschap en Sturing & Ruimte
16.15 Hapje en een drankje

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar a.van.scharrenburg@altrecht.nl