Landelijke Themadag Zorgcontractering

Landelijke Themadag Zorgcontractering

Zonder zorgcontractering kan uw organisatie niet bestaan. Zonder verkoop geen inkomsten. In de afgelopen jaren is zorgcontractering steeds belangrijker geworden in zorgorganisaties.

Landelijke Themadag Zorgcontractering

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 21 april 2016

 • Locatie:

  't Zand

 • Plaats:

  Maarssen

 • Tijd:

  13.30 - 17.30 uur

 • Aanmelden kan tot:

  donderdag 21 september 2017

 • Inschrijven verplicht


Zorgcontractering
In het verleden maakte de concern controller de afspraken en verliep de facturatie achteraf via de nacalculatie. De overproductie werd bijna altijd vergoed en het thema“feitelijke levering” bestond nog niet. Inmiddels is deze wereld veranderd. Contractering vraagt om specifieke competenties, is complex en ingewikkeld, vraagt om een gedegen administratie en facturatie en om een sterkere interne controle

Inmiddels zijn we flink op weg om deze verandering binnen zorgorganisaties vorm te geven. Tijdens deze themadag, wordt er een balans opgemaakt, krijg je nieuwe inzichten hoe je de veranderingen het beste kunt vormgeven en leer je van andere leden. Een middag die zal gaan helpen! Een middag die niet bestemd is voor een specifieke sector, maar zeker interessant is voor alle leden van de vereniging.

Volgens de beproefde methode zorgen we voor een programma om binnen korte tijd veel nieuwe informatie te halen. Daarin worden twee workshoprondes aangeboden en zal plenaire spreker Arent van der Heide zijn verhaal doen.

Programma

Vanaf 13.30 uur Inloop
14.00 – 15.00 uur Workshopronde
15.00 – 15.45 uur Plenaire sessie
15.45 – 16.15 uur Pauze
16.15 – 17.15 uur Workshopronde
17.15 – 17.30 uur Afsluiting
Vanaf 17.30 uur Buffet

 

Plenaire sessie Arent van der Heide

Arent van der Heide is sinds 2010 verantwoordelijk voor Financiën, Control en Verkoop voor GGZ Delfland. Daarvoor was van der Heide werkzaam als financieel manager bij een instelling voor verpleging en verzorging en een ziekenhuis. Voor zijn overstap naar de zorg werkte Van der Heide als financieel manager in diverse branches buiten de zorg.

In het afgelopen jaar heeft Arent diverse prikkelende blogs geschreven die zijn gepubliceerd door Skipr. Juist deze prikkelende blogs zet hij zorgcontrol in de schijnwerpers, waarbij kritisch is naar de overheid maar ook naar zorgorganisaties. Tijdens de bijeenkomst zal Arent zijn visie weergeven van zorgcontractering, zijn ervaringen delen en u tips geven hoe u zich staande kunt houden in het geweld van zorgcontractering.

Workshops

Je kunt twee workshops volgen tijdens deze themadag. Deelname is niet op inschrijving. Er is een maximum aantal deelnemers per workshop.

WORKSHOPRONDE 1

AAG: Anders nadenken over Control
Een uitdagende workshop over het dichter bij elkaar brengen van zorg en business control. Vanuit de beheersgedachte naar het organiseren van zorgcontrol rondom de dienstverlening aan de cliënt. Een interessante reflectie op de functie van control binnen zorgorganisaties, zonder de verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen.

Finance4Care: Zorgcontractering afgerond, nu afspraken bewaken en borgen.
Tijdens de themadag Zorgcontractering worden de uitkomsten teruggekoppeld over het proces van contracteren voor 2016 binnen de langdurige zorg. U krijgt een gedetailleerd beeld van het sectorbeeld en de concrete aandachtspunten om te voldoen aan de wet- en regelgeving (zoals beleidsregels en inkoopvoorwaarden). De uitkomsten zijn gebaseerd op een uitgebreide enquête over de WLZ en wijkverpleging en omvatten het proces van zorgcontractering tot en met facturering en alles wat er administratief bijhoort.

Als deelnemer (zorgaanbieder) aan de themadag krijgt u een individuele uitnodiging voor het invullen van de enquête. Als u de enquête invult krijgt u ook individuele terugkoppeling en spiegelinformatie over uw eigen organisatie terug. Dit biedt u concrete handvatten voor procesverbetering rondom de zorgcontractering en toont in welke mate u wel/niet in control bent op dit domein.  

QConsult: Zorgcontractering: van ambities via verkoopplannen naar begroting
De afspraken met zorgverzekeraars komen steeds verder onder druk te staan: realistische volumes en scherpe prijzen. Om in control te blijven is het van belang om een duidelijke relatie te leggen tussen de ontwikkeling van de zorgvraag en de productieplannen, finale afspraken en de exploitatiebegroting. In deze workshop onderzoeken we de mogelijkheid om dit geheel te integreren en dit ook te kunnen sturen en beheersen.

Exact: Het elimineren van financiële processtappen

De Nederlandse zorgmarkt verandert snel; zorgkosten stijgen en de druk op zorginstellingen neemt toe om die kosten zo goed mogelijk te beheersen. Daarnaast worden steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit en veiligheid van zorg. Een van de belangrijkste trends is decentralisatie van de zorgmarkt. Door de decentralisatie ontstaan meer samenwerkingsverbanden en neemt de behoefte aan inzicht en transparantie toe.

Een van de methodes die steeds vaker wordt toegepast door zorginstellingen om de kwaliteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen is Lean. Om het succes van dergelijke verbetermethodieken te kunnen monitoren en bepalen is het van essentieel belang dat de financiële processen en inzichten ook hierop aansluiten en geoptimaliseerd zijn. Rob de Graaf vertelt op basis van zijn jarenlange ervaring en successen in verschillende zorginstellingen als Lean expert wat Lean voor uw organisatie kan betekenen en wat er bij komt kijken om het tot een continu succes te maken. Tijdens de presentatie wordt duidelijk hoe Lean ingezet kan worden binnen de zorg en wordt aan de hand van praktijk voorbeelden duidelijk hoe financiële processen binnen de zorg geoptimaliseerd kunnen worden en wat het rendement er van is. Na deze workshop bent u geïnspireerd en kunt zelf thuis of op het werk al aan de slag met Lean.

WORKSHOPRONDE 2

CPM4Care: Productiemonitoring - alle contractafspraken helder in beeld - steeds gebaseerd op actuele productieverwachting
Zorgorganisaties maken met veel financiers (of combinaties van financiers) veel en vaak verschillende, afspraken over productie, tarieven en systematieken om af te rekenen. Het is van groot belang die afspraken te bewaken en in de loop van het jaar zicht te houden op de beschikbare productie- en/of budgetruimte per financier. Dit is een complex proces dat zorgorganisaties veel tijd kost en risico’s oplevert. CPM4Care heeft in samenwerking met haar klanten een productiemonitor ontwikkeld. Hierbij worden op basis van de actuele productiegegevens alle contractafspraken in alle vormen bewaakt. Hierbij maakt CPM4Care gebruik van de beschikbare informatie in het datawarehouse. 

Cure4: Zorgcontractering en de inzet van soft skills

De decentralisatie van delen van de oude AWBZ naar gemeenten is in principe doorgevoerd. Voor veel partijen houdt dit echter in dat er nog steeds veel blijft veranderen. Sommige gemeenten kiezen voor stabiliteit en houden de contracten, producten en tarieven de komende jaren gelijk. Anderen komen tot nieuwe inzichten na het eerste transitiejaar.

Hoe kun je als instelling sturing geven aan de samenwerking met financiers als gemeenten en zorgkantoren ? Hoe kun je invloed uitoefenen op contracten en contractvormen? Hoe zorg je voor de juiste balans tussen controle en vertrouwen? Hoe vind je de gezamenlijke belangen? Hoe verbeter je de communicatie? Voor veel instellingen blijft de Wlz echter de meest belangrijke financieringsvorm. Hoe zorg je ervoor dat de Wlz niet ondergesneeuwd raakt door het sociaal domein? Wat kunnen we leren uit het verleden en hoe kun je inspelen op de toekomstige zorgcontracteringen ? En wat betekent dit voor uw organisatie ?

Tijdens deze sessie word je door Cure4 en Rebecca Hendriksen-Stokman MSc RA (zelfstandige, toezichthouder Rijnstad, en voormalig directeur Bedrijven/HEAD Driestroom) meegenomen in het beantwoorden van bovenstaande vragen op basis van ervaringen met zorgcontracteringstrajecten, waarbij we vooral focussen op de “soft skills” die hiervoor benodigd zijn.

Dirkzwager: Transitietrajecten in de zorg en de juridische gevolgen voor contractering
Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg ingrijpend veranderd. De bekostiging vindt niet meer plaats vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo, de Wlz, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorginstellingen in veel gevallen te maken krijgen met andere meerdere partijen, zoals gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. 2015 is een overgangsjaar, maar vanaf 2016 zal er volledig gewerkt worden vanuit die nieuwe kaders. Wat betekent dit voor de contractering van de zorg? Welke bevoegdheden hebben gemeenten en welke specifieke knelpunten ontstaan er door het werken met verschillende kaders?

Verstegen: Samenwerken kostenbesparend?
De zorgcontractering dwingt een zorgaanbieder soms direct, soms indirect tot een samenwerking met een andere zorgaanbieder. Dit speelt vooral binnen het sociaal domein, maar ook daarbuiten is sprake van samenwerkingsverbanden. De doelstelling van een samenwerking is veelal het optimaliseren van de efficiency en kwaliteit tegen dezelfde of liefst lagere kosten. Fiscale aspecten kunnen dan een rol gaan spelen, bijvoorbeeld op het gebied van de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. In de workshop gaan we in op de situaties waarin voornoemde heffingen relevant zijn en hoe deze (veelal alsnog) voorkomen kunnen worden.

Kosten deelname
De kosten voor deze bijeenkomst zijn € 75 per persoon. Dit tarief geldt tevens voor de introducés!

« terug naar activiteitenoverzicht