Kennismiddag 'Arrangeren van financiering'

Zorginstellingen zijn met de introductie van integrale tarieven en prestatiebekostiging zelf risicodragend. Dit heeft ertoe geleid dat het risicoprofiel van zorginstellingen is toegenomen, wat zich vertaalt in terughoudende banken, striktere leningsvoorwaarden en een hogere inbreng van eigen middelen.

De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum
donderdag 1 december 2016
Locatie
Finance Ideas
Plaats
Weg der Verenigde Naties 1 te Utrecht
Tijd
14.00 - 16.30 uur
Aanmelden kan tot
Vrijdag 25 november 2016


Het WFZ is ook terughoudender geworden, de verstrekte borging is de afgelopen jaren nagenoeg gehalveerd. Er komen echter ook alternatieven op de markt zoals vastgoedbeleggers en obligatie uitgifte. Maar heeft u nog het overzicht van alle voor- en nadelen en marktconforme voorwaarden? Finance Ideas heeft alweer tien jaar ervaring in het begeleiden van zorginstellingen bij het verkrijgen van financiering. Ook dit jaar slagen wij daar met diverse klanten weer in. Graag delen wij onze kennis met u zodat u tijdig kunt anticiperen op een veranderende financieringsmarkt.

De kennismiddag arrangeren financiering kenmerkt zich door:
- Actuele informatie in een relatief korte tijd
- Een praktijkmiddag met kleine groepen (ca. 8 deelnemers)
- Diverse praktijkcasussen om kennis direct toe te kunnen passen
- Voldoende ruimte voor vragen, discussie en het inbrengen van uw eigen casuïstiek

De kennismiddag is bestemd voor financials die in dienst zijn bij een zorginstelling.