Interactieve rondetafelbijeenkomst 'Zorg rondom 2015"

Interactieve rondetafelbijeenkomst 'Zorg rondom 2015"

Sinds 1 januari 2015 kent de GGz een gewijzigd  wettelijk kader voor wat betreft de zorginkoop en financiering. De regelgeving die van toepassing is op de GGz is sinds 1 januari niet alleen meer te vinden in de Zorgverzekeringswet, maar ook in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De periode ‘Zorgverzekeringswet’ is uitgebreid van 1 naar 3 jaar. Ook binnen de Zorgverzekeringswet blijkt de aandacht van de zorgverzekeraars jaarlijks te verschuiven.

Interactieve rondetafelbijeenkomst 'Zorg rondom 2015"

De bijeenkomst vindt plaats op:

 • Datum:

  donderdag 21 mei 2015

 • Locatie:

  Dirkzwager advocaten & notarissen, Velperweg 1, 6824 BZ

 • Plaats:

  Arnhem

 • Tijd:

  14.00 - 16.00 uur

 • Aanmelden kan tot:

  donderdag 21 september 2017

 • Inschrijven verplicht

Wat is er veranderd, welke problemen doen zich voor in het veld en wat moet anders? Daarover gaan wij graag met u in debat. Wij nodigen u van harte uit voor een interactieve rondetafelbijeenkomst ‘Zorg rondom 2015’ die mr. dr. Luuk Arends en mr. dr. drs. Lieske de Jongh van Dirkzwager zullen verzorgen.

Lieske de Jongh en Luuk Arends zullen de belangrijkste gevolgen en de praktische toepassing van de nieuwe wetten toelichten, u over de laatste ontwikkelingen bijpraten en met u in debat gaan aan de hand van enkele stellingen en casussen.

U zult onder andere antwoord krijgen op de volgende vragen:

 • Waar loopt uw organisatie tijdens het contracteringsproces tegenaan?
 • Wat betekenen de nieuwe/veranderde wettelijke kaders voor de inrichting van de zorg?
 • Verandert er iets aan de rechtsverhouding tussen cliënt en zorgaanbieder?

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor zorgfinancials, bestuursleden, juristen en andere medewerkers van GGz zorginstellingen die met de implementatie van de veranderde en/of  nieuwe regelgeving te maken hebben.

« terug naar activiteitenoverzicht