Verzoek invullen vragenlijst project IZA

Verzoek invullen vragenlijst project IZA

Begin mei heeft Project iZA*) ons benaderd met het verzoek om via onze website een poll uit te zetten onder de leden. De uitkomsten van de beide vragen waren voor Project iZA van belang om te bespreken met onder andere het bestuur van ActiZ..

Verzoek invullen vragenlijst project IZA

donderdag 11 juni 2015

Oproep invullen formulier

Het is duidelijk en tegelijkertijd zorgelijk dat de instellingen problemen hebben rondom declaraties en betaling en dan met name in het Wmo-domein.

In vervolg hierop is er de behoefte om de resultaten nader te duiden. Vandaar het verzoek aan jullie om dit formulier in te vullen.

*) Project iZA - informatievoorziening Zorgaanbieders - werkt namens de brancheorganisaties van zorgaanbieders (ActiZ, VGN, GGZ Nederland, BTN, Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland) aan een gezamenlijke regie van de ICT en de consequenties voor de administratieve organisatie als gevolg van de overheveling van zorgtaken. De langdurige zorg en de jeugdzorg zijn per 1 januari 2015 hervormd om een betere aansluiting op de wensen van patiënten en cliënten mogelijk te maken en om de stijgende zorgkosten in de hand te houden.

« terug naar nieuwsoverzicht