Succesvolle Rondetafelsessie Dirkzwager en GGZ Regio’s Zuid, West en Noord

Succesvolle Rondetafelsessie Dirkzwager en GGZ Regio’s Zuid, West en Noord

Op 25 september jl. heeft na de reguliere vergadering van de GGZ-regio’s Zuid, West en Noord een rondetafelsessie plaatsgevonden onder leiding van Luuk Arends en Lieske de Jongh van Dirkzwager advocaten en notarissen. Tijdens deze sessie zijn de problemen besproken die zijn of zullen ontstaan doordat het bereik van de vier zorgwetten die relevant zijn voor de bekostiging van GGZ niet duidelijk is.

Succesvolle Rondetafelsessie Dirkzwager en GGZ Regio’s Zuid, West en Noord

donderdag 1 oktober 2015

Onduidelijkheid over de reikwijdte van de verschillende wetten kan voor discussie zorgen tussen de verschillende bekostigende instanties (zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten) over de vraag in welk kader een cliënt thuishoort. Dit leidt tot onzekerheid bij zowel cliënten als zorgaanbieders. Voor hen is immers niet op voorhand duidelijk aan welke voorwaarden de zorgverlening per kader gebonden is.

Tijdens de bijeenkomst  zijn daarnaast de specifieke problemen aan de orde gekomen die bestaan bij de bekostiging door de gemeente. Door de relatieve onbekendheid van gemeenten met de problematiek in de (jeugd-)GGZ ontstaan er regelmatig discussies over de toepassing van met name de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In dit verband is ook aangestipt dat de privacy van de cliënt door de nieuwe rol van de gemeente in de zorgverlening eveneens onder druk komt te staan. Welke gegevens van de cliënt mag de gemeente nu wel en niet ontvangen? Tijdens de aanstaande HEAD-Themadag (15 oktober 2015) zal dit onderwerp nader worden uitgelicht.

« terug naar nieuwsoverzicht