Meepraten, beslissen en kennis opdoen! Dat is wat je kunt verwachten bij de algemene ledenvergadering van HEAD!

Meepraten, beslissen en kennis opdoen! Dat is wat je kunt verwachten bij de algemene ledenvergadering van HEAD!

De zorg is volop in beweging en zo ook onze vereniging. Steeds beter proberen we in te spelen op de wensen en behoeften van onze leden. Wat hebben zij nodig voor het uitoefenen van hun functie?

Meepraten, beslissen en kennis opdoen! Dat is wat je kunt verwachten bij de algemene ledenvergadering van HEAD!

donderdag 11 juni 2015

Inhoudelijke kennisclub

Tijdens de ALV nam voorzitter, Ellen Kalkhoven, de leden mee in de vele ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Met het werken in doorbraakprojectteams is een nieuwe vorm gevonden om snel en effectief resultaten te bereiken. Deze werkwijze geeft veel focus, dynamiek en enthousiasme en heeft al geleid tot mooie resultaten, zoals een nieuw flexibeler sponsorbeleid met tevreden sponsors, meer betrokkenheid van leden en aantrekkingskracht voor nieuwe leden. Al met al is HEAD een mooie inhoudelijke kennisclub die vanuit haar kennis en expertise de streep in het landelijk debat kan zetten. De ontwikkeling gaat door en ook het komend verenigingsjaar zullen weer mooie resultaten worden behaald.

Handreiking

Als voorzitter van de werkgroep Horizontaal Toezicht overhandigde Jan Naaktgeboren trots de handreiking Horizontaal Toezicht voor het opzetten van een Control Framework in de zorg. Toegelicht werd  de inhoud van de handreiking en hoe deze in de eigen zorgorganisatie kan worden toegepast. Veel dank gaat hierbij uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de handreiking, waaronder de leden van de werkgroep en alle stakeholders die input hebben geleverd. Speciale dank was hierbij voor de inzet van Frans Stark vanuit PwC .

Young Financials

Studente Laura Mollema legde op boeiende wijze uit hoe zij voor haar afstudeeronderzoek heeft onderzocht hoe HEAD aantrekkelijker kan worden voor een nieuwe doelgroep, de young financials in de zorg. Voortvarend is al met de aanbevelingen aan de slag gegaan, wat onder andere heeft geleid tot een speciaal programma voor deze doelgroep tijdens het congres.

Actieve ledenparticipatie

Om nog beter in te spelen op wat onze leden nodig hebben streven wij naar actieve ledenparticipatie. Een plek bij uitstek om je stem te laten horen én kennis op te doen is de ALV.

Daarom een paar korte vragen over de ALV, zodat we volgende keer nog beter kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen én nog meer leden kunnen ontmoeten bij de ALV.

« terug naar nieuwsoverzicht