Control framework opgesteld door leden werkgroep Horizontaal Toezicht

Control framework opgesteld door leden werkgroep Horizontaal Toezicht

Prestatiebekostiging, marktwerking, maatwerk, indicatiestelling, zelfredzaamheid, decentralisaties, DBC’s, feitelijke levering van passende zorg aan de cliënt, toenemende bureaucratie wegens onduidelijke regels, rechtmatigheid en doelmatigheid. Een veelheid van ontwikkelingen die gepaard gaan met de wijzigingen in het zorgstelsel. Het vertrouwen in de juistheid van declaraties en verantwoordingen neemt af en de bureaucratie neemt toe.

Control framework opgesteld door leden werkgroep Horizontaal Toezicht

dinsdag 12 mei 2015

Binnen Vereniging Head heeft een aantal leden de handen in elkaar geslagen en een handreiking opgesteld voor een universeel control framework dat kan dienen als basis voor afspraken over systeemtoezicht. Daarmee kan worden aangetoond dat registraties betrouwbaar zijn en declaraties correct tot stand komen. Dit niet alleen voor curatieve zorg, maar ook voor de ZvW, Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Werkgroep Horizontaal Toezicht

De afgelopen maanden is hard gewerkt door de leden van de werkgroep Horizontaal Toezicht om dit control framework op te stellen. Afgelopen vrijdag is het concept van het framework , in een landelijke werkconferentie, besproken met een groep van ca. 60 stakeholders o.a. vertegenwoordigers van VWS, NZa, ZN, NVTZ, brancheorganisaties, verzekeraars en gemeenten. Discussies over onderwerpen als keteneffectiviteit, controle, gerechtvaardigd vertrouwen en doelmatigheid zorgden voor een enerverende ochtend. Het geheel werd opgeleukt door de sneltekenaar Floris Oudhoorn, die op ludieke wijze de aandachtspunten op papier wist te zetten.

Framework uitgereikt tijdens ALV HEAD Congres 2015

De komende weken wordt het Framework naar aanleiding van de reacties verder aangepast. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 4 juni wordt het framework uitgereikt aan een ieder die geïnteresseerd is.

Workshop tijdens HEAD Congres 2015

Daarnaast is mogelijk om tijdens het jaarlijkse congres een workshop te volgen waar twee van de werkgroepleden, Jan Naaktgeboren en Frans Stark, het framework nader zullen toelichten.

« terug naar nieuwsoverzicht