‘BUSINESS PARTNER IN DE ZORG’	Wensdenken of realiteit?

‘BUSINESS PARTNER IN DE ZORG’ Wensdenken of realiteit?

De moderne business controller in de zorg heeft het niet makkelijk. Zijn functie is de laatste jaren aan sterke veranderingen onderhevig en vaak is niet duidelijk waar hij aan moet voldoen. Volgens het ideaalmodel ontwikkelt de business controller zich van boekhouder naar business partner. Maar dat is in de praktijk veelal nog een brug te ver. Uit het onderzoeksrapport Business partner in de zorg. Wensdenken of realiteit? blijkt dat de business controller steeds meer een hybride accountant is; een mengvorm van financiële accountant en management accountant.

‘BUSINESS PARTNER IN DE ZORG’ Wensdenken of realiteit?

maandag 7 december 2015

In de zorgsector zijn er weinig functies waarover zoveel onduidelijkheid bestaat als die van de business controller. Dat terwijl deze beroepsgroep de laatste jaren met een succesvolle opmars bezig is. Als we de vakliteratuur mogen geloven, was de business controller eerst vooral boekhouder maar is hij tegenwoordig steeds meer een business partner, ofwel: een volwaardige gesprekspartner voor het management team. Echter, dit strookt niet met de praktijk.

Waar moet een moderne business controller aan voldoen?

Om hier antwoord op te krijgen heeft interim & search bureau Connect Professionals in samenwerking met beroepsvereniging HEAD een onderzoek geïnitieerd. In opdracht van hen hield onderzoeker Aart Knoop (partner van ACN Management consultants en docent aan de public controllers opleiding van de Erasmus Universiteit) onder meer uitgebreide, individuele interviews met operationele managers en financiële managers uit elf verschillende zorginstellingen.

Business partner in de zorg. Wensdenken of realiteit?

Het resultaat hiervan is de publicatie: Business partner in de zorg. Wensdenken of realiteit? Hetgeen onlangs in boekvorm is gepubliceerd.

Een belangrijke conclusie die uit dit rapport naar voren komt, is dat de vakliteratuur een stuk voortvarender is dan de beroepspraktijk. De business controller heeft zich nog lang niet ontwikkeld tot die gewenste business partner. Hij zit namelijk behoorlijk in een spagaat. Eén moeilijkheid is dat hij twee heren dient -  de operationele manager én de financiële manager – die verschillende eisen aan de functie stellen.

Redenen waarom de transitie moeizaam verloopt

Maar er zijn meer redenen waardoor de transitie moeizaam verloopt.

Ook al is de business controller in veel gevallen wel bezig de stap te maken naar (meer) management accounting activiteiten, hij kan niet altijd loskomen van de financial accounting activiteiten. Óf omdat hij zelf nog hangt aan zijn traditionele vak, óf omdat de financiële afdeling nog te vaak  op hem steunt voor de verzorging van de financiële rapportages. Verder moet de business controller veel schakelen tussen het niveau van de divisiemanager en de afdelings- en unitmanager. Het ene moment moet hij proactief inspelen op de cijfers en hoofdlijnen en het andere moment concentreert hij zich op het duiden van details. De business controller is in veel gevallen niet alleen decentraal actief, maar krijgt daarnaast om verschillende redenen ook een aantal centrale taken van de centrale financiële functie toegewezen.

Wil de ‘nieuwe’ business controller een succes kunnen worden, dan zal volgens dit rapport meer afstand genomen moeten worden van de traditionele boekhouding en de bijbehorende service rol. Daarnaast zal de gewenste operationeel proactieve rol meer moeten worden omarmd.

Hybride accountant

De business controller als management accountant is duidelijk nog een te grote stap. Voorlopig ontwikkelt de functie zich meer naar de hybride accountant. Dit is een mengvorm van de financiële accountant en de management accountant. Het is als oplossing voor de belangrijkste problemen van dit moment en voor de voorlopige toekomst een interessant alternatief. De business controller is nog te hard nodig aan de financiële zijde. De inrichting van de administratie is sterk aan verandering onderhevig en dit lijkt in de nasleep van onder meer de grote veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 de komende jaren zo te blijven. De business controller is daarom een belangrijke partner en informatiebron voor de financiële afdeling.  Daar zal de komende jaren maar weinig aan veranderen.

« terug naar nieuwsoverzicht